Acord pentru marketing

În conformitate cu Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, SRL „Pahotin and Co", IDNO: 1017600025574, cu sediul înregistrat în mun. Chișinău, str. Aerodromului 7/2, ap. 62, e-mail: ready@gosocial.md, tel. 069 70 70 15 intenţionează să administreze, să colecteze, să înregistreze, să stocheze și să utilizeze ("Prelucreze") datele dumneavoastră cu caracter personal în scop de marketing direct, în conformitate cu Legea, termenii şi condiţiile descrise mai jos.

Prin bifarea căsuței „politica de confidențialitate", în calitate de utilizator a website-ului team.gosocial.md, îmi exprim consimțământul în vederea Prelucrării datelor mele cu caracter personal, după cum urmează:

1. Prelucrare

1.1 SRL „Pahotin and Co" intentionează sa prelucreze următoarele categorii de date cu caracter personal: a) numele şi prenumele, vârstă, sex; b) numărul de telefon mobil; c) adresa email. d) răspunsurile la întrebările din anchetă; e) profilul de Facebook.

2. Scopul

2.1 SRL „Pahotin and Co" va Prelucra datele personale pentru scopuri de marketing, prin utilizarea mijloacelor de comunicare, respectiv email, sms, apel telefonic, pentru evaluarea nevoilor și furnizarea recomandărilor, evaluării creșterii gradului de satisfacție a utilizatorilor, pentru organizarea de evenimente interne şi externe, pentru promovarea proiectelor, pentru transmiterea comunicării legate de evenimentele organizate, expedierea ofertelor comerciale, speciale, promoțiilor și a noutăților etc.

3. Destinatari

3.1 Datele personale pot fi accesate de angajaţii societății „Pahotin and Co" SRL, în conformitate cu atribuţiile specifice funcţiei lor şi cu regulamentul intern al societății.

4. Durata

4.1 SRL „Pahotin and Co" intenţionează să Proceseze datele personale pe o durată de 12 luni după care vor fi eliminate.

5. Transmiterea datelor

5.1 Beneficiarul își exprimă acordul ca SRL „Pahotin and Co" să transmită datele sale cu caracter personal partenerilor săi întru executarea prezentului angajament, dar nelimitandu-se la acestea, inclusiv pentru transmiterea mesajelor prin SMS, e-mail, apelarea telefonică etc.

6. Drepturi

6.1 În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 133 din 08.07.2011, sunteţi informat că aveţi următoarele drepturi în legătură cu Prelucrarea de către SRL „Pahotin and Co" a datelor cu caracter personal: - Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor personale, precum şi cu privire la datele care fac obiectul Prelucrării și a originii acestor date; - Dreptul de a avea acces la datele cu caracter personal; - Dreptul de intervenție (rectificare, blocare, ștergere, actualizare) asupra datelor cu caracter personal; - Dreptul de obiecţie cu privire la Prelucrarea datelor cu caracter personal; - Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale adoptate exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal prin mijloace automate; - Dreptul de a consulta registrul de evidenţă a operatorilor de date cu caracter personal; - Dreptul de a înainta plângere Centrului Național pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal precum şi de a se adresa instanţei, pentru atacarea deciziilor operatorului SRL „Pahotin and Co", în conformitate cu Legea nr. 133 din 08.07.2011.

6.2 În cazul în care doriţi să vă dezabonați, puteţi să trimiteți o cerere pe adresa electronică ready@gosocial.md sau prin accesarea link-ului de dezabonare.

DATELE CU CARACTER PERSONAL ȘI POLITICĂ DE SECURITATE

SRL „PAHOTIN AND CO" va colecta, procesa si/sau utiliza informațiile furnizate de dumneavoastră în scopul executării Serviciului.

Completarea formularelor pe site echivalează cu acceptarea necondiționată că aceste date să fie incluse în baza de date a SRL „PAHOTIN AND CO" și cu utilizarea și prelucrarea lor, afiliații și colaboratorii acestuia pentru desfășurarea și altor evenimente educaționale pe platforma online gosocial.md.

Vor fi prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal: numele şi prenumele; telefon mobil; întrebările la răspunsurile anchetei; vârstă, sex și profilul de Facebook.

Cu ajutorul Cookies vor fi înregistrate următoarele date: forma anonimizată a adresei IP a computerului; data și ora accesării; numele paginii; sesiune ID; URL de referință (de la care ați venit pe pagina noastră Web); cantitatea de date transmise; produsul și informațiile versiunii Browser-ului folosit; sistemul de operare folosit de utilizator.

Beneficiarul își exprimă acordul ca SRL „PAHOTIN AND CO" să transmită datele sale cu caracter personal partenerilor săi întru executarea prezentului contract, dar nelimitandu-se la acestea, inclusiv pentru: transmiterea mesajelor prin SMS, e-mail, apelarea telefonică etc.

Conform prevederilor Legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal, SRL „PAHOTIN AND CO" garantează o protecție maximă a datelor personale ale Beneficiarului împotriva distrugerii, modificării, blocării, copierii, răspândirii, precum și asupra altor acțiuni ilicite care încalcă aceste drepturi.

Astfel, SRL „PAHOTIN AND CO" prelucrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de Beneficiar.

Beneficiarul beneficiază de drepturile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal, respectiv, dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor sale.

Beneficiarul are dreptul de a solicita ștergerea totală sau parțială a datelor cu caracter personal. Beneficiarul poate solicita oricare dintre drepturile enumerate mai sus în baza unei cereri expediate pe adresa electronică ready@gosocial.md.

Refuzul furnizării acestor date determină imposibilitatea onorării Serviciului de către SRL „PAHOTIN AND CO".

Noi utilizăm instrumente și tehnici de securitate, dar și politici interne aplicabile angajaților pentru a proteja datele furnizate de dumneavoastră și care pot sau nu să vă identifice direct sau indirect.